TERMENE ȘI CONDIȚII

1. Dispoziții generale

1.1 Acest site este deținut și operat de Snagerbit SRL (în continuare Snagerbit).

Snagerbit vă oferă acest site, inclusiv toate informațiile, instrumentele și serviciile acestuia, cu condiția să acceptați Termenele și condițiile de utilizare din prezentul document. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza acest website și să continuați utilizarea website-ului doar dacă sunteți de acord cu acesta. Dacă nu sunteți de acord cu Termenele și condițiile, vă rugăm să nu utilizați site-ul www.snagerbit.com

1.2 Aceste prevederi se aplică doar utilizării de către dumneavoastră a site-ului, fără a se aplica oricărui alt site web sau oricărui alt produs sau serviciu Snagerbit și fără a schimba orice alt contract care ar putea exista între dumneavoastră și Snagerbit. Snagerbit își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba la discreția sa Termenele și Condițiile în orice moment, fără notificare prealabilă. Utilizarea site-ului în continuare după afișarea oricăror modificări la acest document constituie acceptarea expresă a acestor modificări.
 
1.3 Snagerbit nu este responsabil în cazul în care informațiile puse la dispoziție pe acest site nu sunt corecte, complete sau actuale. Materialele de pe acest site sunt oferite doar ca informații generale și nu ar trebui să fie invocate sau utilizate ca singura bază pentru luarea deciziilor fără consultare prealabilă sau fără folosirea surselor mai precise și mai complete de informații. Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul acestui site în orice moment și de a face actualizările de informație la anumite intervale de timp.
 
2. Utilizarea și proprietatea informațiilor de pe website


2.1 Toată informația de conținut de pe acest site (inclusiv, dar fără a se limita la, coduri și software, texte, design, grafică, logo-uri, icoane, imagini, clipuri audio, descărcări, interfețe) este proprietatea exclusivă a și este deținută de către Snagerbit și este protejată prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile în vigoare.

2.2 Snagerbit, deținătorii săi de licențe și/sau furnizorii săi de conținut își păstrează dreptul de proprietate și titlul deplin și complet al materialelor furnizate pe acest site, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală ale acestora.
Ca o condiție de utilizare generală, nu veți folosi site-ul pentru nici un scop care este ilegal sau interzis de prezentul document sau de legislația aplicabilă în vigoare.
 
3. Drepturile de autor


3.1 Dacă nu se specifică altfel, imaginile grafice, butoanele și textele conținute în acest site sunt proprietatea exclusivă a Snagerbit. Cu excepția cazurilor autorizate în mod expres în prezentul document, acestea nu pot fi copiate, publicate, distribuite, afișate, reproduse sau transmise, în orice formă sau prin orice mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la înregistrarea electronică, mecanică, fotocopiere sau în alt mod, fără acordul prealabil scris de Snagerbit.
 
4. Mărcile comerciale


4.1 Acest site conține logo-uri, identități de brand și alte mărci comerciale (“Mărcile”), care sunt proprietatea Snagerbit. Toate mărcile sunt proprietatea deținătorilor lor. Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordând, indirect, prin înstrăinare sau în alt fel, licența sau dreptul de a folosi logo-urile sau identitățile de brand prezentate pe acest site, fără acordul scris al Snagerbit sau al unui terț care poate deține un logo/identitate de brand pe site-ul Snagerbit. Snagerbit își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres asupra site-ului și asupra conținutului acestuia. Site-ul și tot conținutul său, inclusiv, dar fără a se limita la texte, la design, la grafică, interfețe și cod, precum și selectarea și aranjarea acestora, sunt elemente protejate conform legilor drepturilor de autor din România și din alte țări în care Snagerbit își desfășoară activitatea.
 
5. Informații personale
 
5.1 Toate informațiile personale furnizate prin intermediul acestui site vor fi tratate în conformitate cu Politica de confidențialitate a site-ului. Snagerbit respectă protecția datelor cu caracter personal și a dezvoltat o politică pentru a aborda probleme de confidențialitate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Snagerbit. Orice informații cu caracter personal colectate pe acest site vor fi tratate în conformitate cu aceasta.
 
5.2 Dacă aveți întrebări referitoare la această declarație de confidențialitate sau la utilizarea de către Snagerbit a informațiilor dvs., puteți trimite un e-mail la adresa contact@snagerbit.com.

6. DISCLAIMER 


6.1 Utilizarea acestui site se face exclusiv pe propria dvs. răspundere. toate materialele, informațiile, produsele, software-urile, programele și serviciile sunt furnizate „ca atare, fără niciun fel de garanții. Snagerbit neagă în mod explicit, în măsură maximă permisă de lege, toate garanțiile explicite, implicite, statutare și alte garanții, declarații, inclusiv, dar fără a se limita la garantii de vandabilitate, compatibilitate cu un anumit scop si de neîncălcare a drepturilor proprietare si de proprietate intelectuală.

6.2 Snagerbit nu oferă nicio garanție că acest site web va funcționa fără întreruperi, prompt, sigur și fără erori.
 
6.3 Înțelegeți și acceptați că, dacă descărcați sau obțineți în alt mod materiale, informații, produse, software, programe sau servicii, faceți acest lucru pe propriul risc și veți fi în întregime responsabil pentru orice daune care pot rezulta.
 
7. LIMITAREA RĂSPUNDERII


7.1 În niciun caz Snagerbit nu va răspunde niciunei părți pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală, specială, exemplară sau de consecință de orice tip, legată de sau care decurge din acest site web sau din orice utilizare a acestui site web ori de pe orice site sau resursă, spre care este plasată o legătură, la care se face referire ori care este accesată prin intermediul acestui site web, sau pentru utilizarea, descărcarea sau accesul la orice materiale, informații, produse sau servicii.

7.2 Precizăm că se pot aplica termeni și condiții suplimentare sau diferite anumitor materiale, informații, produse, software-uri și servicii oferite prin intermediul acestui site Web. În eventualitatea unui conflict, termenii, condițiile suplimentare sau diferite vor prevala peste Termenele și condițiile prezente.
 
8. Lege aplicabilă si jurisdicție

8.1 Aceste Termene și condiții sunt guvernate în conformitate cu legislația statului român. Prin folosirea acestui site sunteți de acord cu competența instanțelor românești și pentru orice acțiune sau cerere care decurge din sau în legătură cu aceste Termene și condiții din mun. București. 

8.2 Dacă orice clauză din prezentele Termene și condiții este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, atunci acea parte va fi considerată a fi separabilă și va fi interpretată în conformitate cu legislația aplicabilă. O astfel de parte nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.
 
Dacă aveți întrebări cu privire la prezentele Termene și condiții , vă rugăm să ne contactați la contact@snagerbit.com.